Daňové úlevy - penzijní připojištění

daňové úlevy
Co bychom měli vědět o penzijním připojištění. Penzijní fondy. Proč penzijní připojištění. Daňové úlevy. Velkým důvodem, proč lidé penzijní připojištění uzavírají, jsou příspěvky od státu a zaměstnavatele.
Zobrazen: 2592x   příspěvků: 0   1. 12. 2011

Co bychom měli vědět o penzijním připojištění

Mnoho lidí v dnešní době myslí na zadní vrátka. Lépe myšleno na svou budoucnost. V souvislosti s tím, jak bezpečně zajistit po finanční stránce svůj penzijní věk, přistupují k uzavření penzijního připojištění. Měsíční odkládání předem stanovené částky, k tomu navíc pravidelný příspěvek od státu, někdy také od svého zaměstnavatele. To nejsou nejhorší vyhlídky při pohledu do budoucna. Je několik věcí, které by měl klient před uzavřením tohoto pojištění vědět, aby si jej třeba nespletl s něčím jiným.

Základem je zákon - Penzijní připojištění jako pojem

jasně upravuje zákon č. 42/1994 Sb. A jeho znění je následující: „Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.” Podle tohoto zákona se tedy penzijní připojištění musí řídit.

Pozor na záměnu

Hodně lidí si v souvislosti s penzijním připojištěním plete pojmy. Penzijní připojištění se totiž nerovná důchodovému pojištění, jak si často lidé myslí. To sice není tak známé, ale i přesto je lidé zaměňují. Penzijní spoření nám zabezpečuje finanční prostředky na důchodový věk, které si sami spoříme. Důchodové spoření nám zajistí výplatu sjednané částky a jen malé zhodnocení prostředků. Toto spoření ale není tolik o penězích, jako spíše o ochraně. Pokud si tedy chceme na budoucnost zajistit více peněz, je lepší využít pojištění penzijní.

Penzijní fondy

O peníze klientů investované do penzijního připojištění se starají takzvané penzijní fondy. Jejich činnost kontroluje Česká národní banka. Takže i vzhledem k této okolnosti je penzijní připojištění velmi bezpečné. Z původních šestačtyřiceti penzijních fondů, které před patnácti lety na našem území byly, je jich nyní zachováno pouze deset. Do budoucna se dá předpokládat, že některé z nich zaniknou fúzí a jejich počet by tak mohl ještě klesnout.

Proč penzijní připojištění

I přes tuto skutečnost, ale penzijního připojištění využívá mnoho lidí. Uzavřít se dá ve věku mezi osmnácti a šedesáti lety. Je jasné, že čím dříve ho klient uzavře, tím více peněz si na důchod může naspořit. Důchodový věk se totiž stále posouvá a není jasné, kdo, kdy a za jakých podmínek se v budoucnu do penze dostane. I proto je výhodné připojištění uzavřít. Na našem trhu je však jen patnáct let, tudíž staří lidé z něj pochopitelně takovou výnosnost nemají. Velkým důvodem, proč lidé penzijní připojištění uzavírají, jsou příspěvky od státu a zaměstnavatele. Všechny tyto věci nakonec u klientů případné nedostatky nahradí.

Daňové úlevy - penzijní připojištění

Kromě měsíčního pravidelného odkládání na důchod, se kterým souvisí i státní příspěvky, nabízí penzijní připojištění ještě jednu velkou výhodu. A tou je snížení daňového základu. Po vypočtení daně z příjmu to může dělat až dvanáct tisíc korun ročně. Takovou výši ale můžeme uvažovat jen v případě, že by si klient měsíčně spořil 1500 korun. Jinak se tato částka rovná součtu vkladů účastníka za rok, která je pak snížena o šest tisíc korun.

 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality